top of page

Qigong - en meditation i rörelse

Qigong - andning och mjuka rörelser i närvaro och med fokus. En mjuk qigong med enkla rörelser som alla kan vara med i utifrån sina egna förutsättningar. Vi gör qigong för att slappna av, landa in här och nu, öka vår närvaro, mota vår stress, läka oss själva från stressjukdomar och fylla oss med livsenergi.


Qigong utvecklades i Kina som en av fem metoder i traditionell kinesisk medicin (TKM). Även Kinas andliga tradition och kampkonst har bidragit till utvecklingen av qigong. Det finns mer än 2 000 stilar av qigong, två av de mest kända i Sverige är Biyunmetoden och Zhineng qigong. Enkelt beskrivet kan man säga att qigong utgörs av fokus, andning och enkla rörelser, för att öka energiflödet i kroppen..


Qi betyder livsenergi, gong betyder långvarigt arbete, qigong är arbete med din livsenergi under lång tid. Hur länge? Så länge du andas. Alla kan vara med och göra qigong – om man har gjort qigong hela livet eller ska göra det för första gången spelar ingen roll. Det finns lika många sätt att utöva qigong på som det finns utövare. Det är en balans, en dynamik, mellan att följa gruppen och göra rörelserna likadant, och att göra dem på sitt eget unika sätt. I alla lägen är det en meditation – meditation i rörelse. Hjärtats Qigong passar alla, du kan göra den stående, sittande eller liggande.


”Qi gong syftar till att du omsorgsfullt vårdar din kropp för att uppnå stor fysisk styrka, livskraft, harmoniskt sinne, Ungdomlighet, lugn, vänlighet, mod, goda vanor, frihet från fruktan.” (Carlos Luna, ’Vägen’)


Jag erbjuder en enkel qigong som har sin grund i Luna Taiji-Qigong, Zhineng Qigong, taiji och med inspiration från lärare i Kina och Li Jing som är världsmästarinna i taiji. Hjärtats Qigong baseras på andning, balans, flexibilitet, koordination och meditation. Med ett mjukt fokus på närvaro, både i kroppen och här & nu, och en medveten och djup andning gör vi långsamma rörelser tillsammans.


Vem är det för?

Alla kan göra Qigong i vilket skick du än är. Du kan göra den sittande eller liggande, du kan göra genom att bara tänka den och det gör skillnad i kroppen. Den mentala träningen kan nästan upplevas ännu starkare än när du gör de fysiska rörelserna. Detta är alltså för alla, ung som gammal. På mina kurser kommer deltagare från 3 år upp till 90 år, gravida och ibland föräldrar med nyfödda i sele. Många med stressymptom och kroniska smärtor upplever stor skillnad av att regelbundet träna Qigong.

Comments


bottom of page